Çıldır Gölü, Doğu Anadolunun Van Gölünden sonra en büyük gölü olma özelliğine sahip Çıldır Gölü Ardahan ve Kars il sınarları içinde yer almaktadır.
Anadolumuzun en güzel gölleri arasında yer alan Çıldır Gölü bir doğa harikasıdır.

Çıldır Gölü Fiziksel Özellikleri
123 km kare alana sahip bu göl Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su gölüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği 1959 metredir. En derin noktası 43 metre olan bu göl karstik bir oluşuma sahiptir.
Çıldır Gölü Ticari Faaliyetleri
 
Etrafı sert iklim nedeni ile tarım için elverişli değildir ancak bol yeşil alanı ile hayvancılık için oldukça müsaittir. Yöre halkı için önemli bir geçim kaynağı olan bu gölde balıkçılık yapılmaktadır. Dört mevsim boyunca yapılabilen balıkçılık kışın buzların kırılması veya büyük delikler açılması ile devam etmektedir. En çok aynalı sazan adı verilen balık türü bulunan Çıldır Gölünde yanlış yapılan avlanmalar ve sert kurak dönemler balıkçılık faaliyetlerinin gerilemesine neden olmaktadır.
Yoğun kuraklık dönemlerinden etkilenen Çıldır Gölünde su miktarının artırılması için devlet tarafından su kanalları yapılmış ve yöre içinde bulunan diğer sular bu kanallar aracılığı ile göle taşınmıştır. Gölde su miktarının artmasını sağlayan bu durum yöre içindeki çayırlık alanların kurumasına neden olmuştur.

Çıldır Gölünün tek çıktısı yani göle bağlı olarak oluşmuş tek adacık Arpaçay’ dır.

Çıldır Gölü

Bu ada üzerinde turizme yönelik faaliyetler günümüzde artarak devam etmektedir. Arpaçay kolu Çıldır Gölünün kuzey batısında yer alır ve Ermenistan sınırında bulunmaktadır.

Göl çevresinde bataklık ve sulak çayırlar pek bulunmamaktadır. Yalnızca kuzey batı tarafında bataklık ve sulak çayırlar bulunur. Çıldır gölü çevresi genellikle mera vasıflıdır ve küçük baş ile büyük baş besiciliği yapan insanlar için oldukça kıymetli bir alandır.
Çıldır Gölü Oluşum Şekli
Gölün jeolojik yapısı incelendiğinde kuzey ve güney tarafında milli, kumlu ve çakıllı tabakalar vardır. Bu alanlar genellikle volkanik toprak özelliğine sahiptir. Çıldır Gölü volkanik olaylara bağlı olarak lav akıntısı ve yığınlaşmış molozlar ile meydana gelmiş doğal bir göldür. Gölün meydana gelmeye başlama süreci Tersiyer döneminde başlamıştır. Tersiyer, üçüncü zaman olarak adlandırılan ve günümüzden 65 milyon yıl önce gerçekleşmeye başlayan jeolojik devirdir.